главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск
Виконавчий орган «Публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Будмеханізація» (код ЕРДПОУ 21274492, місцезнаходження: 73000, м.Херсон, Миколаївське шосе 5-км, офiс 1) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.02.2016 року о 12.00, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, актова зала. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 11:00 до 11:45.
При собі мати паспорт, довіреним особам - паспорт та довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02 лютого 2016 р.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів. 2. Звіт  директора про результати господарсько-фінансової діяльності у 2014-2015 р. 3. Звіт  Наглядової ради товариства про роботу в 2014-2015 р.; 4. Звіт Ревізійної комісії про роботу в 2014-2015 р. 5. Затвердження  річного фінансового звіту та балансу товариства за 2014-2015 р. 6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків за підсумками господарської діяльності товариства за  2014-2015 р. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 8. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.  9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.10. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії. 11. Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час з 14.00 до 15.00 за адресою товариства в приймальні, звернувшись до відповідальної особа за збори Нартовської Ю.В. Довідки за тел. (0552) 37-24-91. Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів,  а щодо кандидатів до складу Наглядової ради та ревізійної комісії - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності звітний період/попередній період (тис.грн.): Усього активів 28489/27104. Основні засоби 572/185. Запаси 867/286. Готова продукція 0. Сумарна дебіторська заборгованість 6630/4888. Грошові кошти та їх еквіваленти 1626/309. Нерозподілений прибуток 1216/1232. Власний капітал 1868/1286. Статутний капітал 43/43. Забезпечення наступних витрат 0 . Довгострокові зобов'язання 26022/24386. Поточні зобов'язання 599/1432. Чистий прибуток (збиток) 117/-16. Середньорічна кількість акцій (шт.) 123242/123242. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47/49

Наглядова рада
Оприлюднено 06.01.2016
новости
Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво восьмого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А
13.12.2016
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво cьомого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-а
07.11.2016
Роботи виконуються достроково.
...
Подробнее

Закінчується будівництво третього поверху 1-ї секції житлового будинку по вул. І. Кулика буд. 143а
09.08.2016
До 10 серпня ПАТ «БК «Будмеханізація» закінчує роботи з будівництва третього поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143а. Роботи виконуються достроково....
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Notice: Undefined index: developer_name in /sata2/home/users/zemlya/www/www.budmeh.ks.ua/application/views/template_view.php on line 105