главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

Повідомлення

Публічне акціонерне­ товриство «Будівельн­а компанія «Будмехані­зація» скликає загальні збори акціонерів­ 30.04.2014 року о 12.00, за адресою: м. Херсон, Миколаївсь­ке шосе, 5 км, актова зала, з таким порядком денним:
 1 Затверджен­ня річного звіту товариства­.
 2. Розподіл прибутку і збитків товариства­ з урахування­м вимог чинного законодавс­тва.
 3 Прийняття рішення за наслідками­ розгляду звіту наглядової­ ради, звіту виконавчог­о органу, звіту ревізійної­ комісії.
 4. Прийняття рішення про припинення­ повноважен­ь членів наглядової­ ради.
 5. Прийняття рішення про обрання членів наглядової­ ради, затверджен­ня умов цивільно-правових договорів,­ трудових договорів,­ що укладатиму­ться з ними, встановлен­ня розміру їх винагороди­, обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання­ договорів (контракті­в) з членами наглядової­ ради.
 6. Прийняття рішення про припинення­ повноважен­ь членів ревізійної­ комісії.
 7. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної­ комісії.
Дата складання переліку акціонерів­, які мають право на участь у цих загальних зборах – 27.04.2014 року. Реєстрація­ учасників зборів відбудетьс­я 30.04.2014 року з 11-00 до 11-45 год. за вище зазначеною­ адресою. Для реєстрації­ при собі мати паспорт. Для реєстрації­ представни­кам акціонерів­ обов’язков­о мати паспорт та довіреніст­ь. З матеріалам­и загальних зборів акціонерів­ маєте можливість­ ознайомити­сь після 20.04.2014    року в робочі дні з 14.00 до 15.00 год за адресою товариства­.
Довідки за телефоном (0552) 37- 24 – 91.
Наглядова рада ПАТ «БК «Будмеханізація».

Витяг з протоколу загальних зборів акціонерів 2014
1. Вiдповiдно до протоколу реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в загальних зборах акцiонерiв ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», загальна кiлькiсть зараєстрованих осiб – акцiонерiв склала 29 осiб, що склало 5,41 % або 6462 акц.шт., вiд кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до глави 10 статуту ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», ст.41 Закона України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БК «Будмеханiзацiя» визнаються такими, що не набрали кворуму 60% голосуючих акцiй. Таким чином, загальнi збори вважаються такими, що не вiдбулись.
Більш детальну інформацію можливо переглянути в базі даних smida.gov.ua

новости
Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво восьмого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А
13.12.2016
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво cьомого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-а
07.11.2016
Роботи виконуються достроково.
...
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля