главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

Загальні збори акціонерів 2013
Повідомлення
Публічне акціонерне товриство «Будівельна компанія «Будмеханізація» скликає загальні збори акціонерів 27.04.2013 року о 12.00, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, актова зала, з таким порядком денним:
1 Затвердження річного звіту товариства. 2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог чинного законодавства. 3 Прийняття рішення за наслідками розгляду завіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 5. Прийняття рішення про обраня членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборів-24.04.2013 року. Реєстрація учасників зборів 27.04.2013 року з 11-00 до 11-45 за зазначеною адресою. Для реєстрації при собі мати паспорт. Для представників акціонерів- паспорт та довіреність. З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись після 17.04.2013 року, в робочі дні з 14.00 до 15.00 за адресою товариства.

Довідки за телефоном (0552) 37- 24 – 91.
Наглядова рада ПАТ «БК «Будмеханізація».
Витяг з протоколу загальних зборів акціонерів 2013
1. Вiдповiдно до протоколу реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в загальних зборах акцiонерiв ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», загальна кiлькiсть зараєстрованих осiб – акцiонерiв склала 26 осiб, що склало 4,73763 % або 5659 акц.шт., вiд кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до глави 10 статуту ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», ст.41 Закона України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БК «Будмеханiзацiя» визнаються такими, що не набрали кворуму 60% голосуючих акцiй. Таким чином, загальнi збори вважаються такими, що не вiдбулись.
Більш детальну інформацію можливо переглянути в базі даних smida.gov.ua

новости
Розпочато будівництво шостого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
05.06.2018
01 червня ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва шостого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво четвертого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
10.04.2018
06 квітня ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва четвертого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля